Geboren te Groningen 25 juli 1878, beeldend kunstenaar, overleden te Scheveningen 15 februari 1973.

Hendrik Jacobus werd opgeleid tot kunstsmid aan de Kunstacademie van Düsseldorf. Daarna studeerde hij aan de Kunst-Gewerbschule van Berlijn waar hij zich bekwaamde in het boetseren en het afgieten van kleinplastieken in brons. Hij vestigde zich in Jena als beeldend kunstenaar. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ontvluchtte hij de stad voor de naderende Russische troepen. Samen met zijn vrouw arriveerde hij totaal berooid in Nederland. Hendrik maakte vooral beelden van dieren en ruiters en verder portretmedaillons. Speciale vermelding verdient zijn beeld van Taco Mesdag en Engeltje Monsma.