De naam Mesdach komt van oorsprong uit West-Vlaanderen. In de 14e eeuw was de naam daar al wijd verbreid. Sommigen nemen aan dat alle Mesdagen toen verwand waren, maar tot nu toe zijn daar wel aanduidingen, maar niet voldoende echte bewijzen voor gevonden.

De eerste Mesdach die met zekerheid een rechtsstreekse voorouder is van de stamvader van 'onze' Nederlandse Mesdagen is Ywein Mesdach, geboren vòòr 1373 te Gullegem en daar overleden na 1434. Zijn vader was Jan Mesdach, die overleden is vòòr 1398 en waarschijnlijk 6 kinderen had, waarvan Ywein het 4e was.

Door de registratie in een lijst van buitenpoorters van de stad Kortrijk kennen we deze voorouders.

Van Ywein weten we alleen dat hij 3 keer getrouwd is geweest en kennen we zijn 6 kinderen. Voor ons is alleen de eerste van belang: Ystaes Mesdagh 'De Jonge' , ca. 1398- ca. 1442. Nazaten van hem bleven nog minstens 5 generaties in Gullegem wonen. Er was een Mesdachstraat gedurende de 16e en 17e eeuw en in de parochiekerk werden nog heel lang jaarlijks zielemissen opgedragen voor de voorouders. De familie was redelijk welvarend zoals uit tal van registers is af te leiden.

Volgden nog Pieter (1441-1497), Vincent (1482-1527) en Pieter (1512-1580).

Diens zoon Pieter werd ca. 1537 in Moorsele geboren, maar ontvluchtte ten gevolge van de geloofsvervolgingen Moorsele voor 1567. Hij stierf ca. 1604 in Harlingen. Met hem eindigt de Vlaamse periode.

Onlangs is in Oost Vlaanderen een Zegelstempel gevonden middels metaaldetectie. Naar alle waarschijnlijkheid is deze Zegelstempel geweest van Ystaes Mesdach. Lees meer hierover.