Geboren te Groningen 21 september 1829, effecten- en graanhandelaar, kunstschilder, overle­den te Scheveningen 4 augustus 1902.

Taco MesdagTaco Mesdag kreeg net als zijn broer Hendrik Willem naamsbekendheid als schilder van de Haagse School. Waar de laatste een grote inspirerende kracht werd van deze stroming, bleef Taco wat op de achtergrond. Zijn weg tot het Nederlandse kunstleven verliep ook anders dan bij Hendrik Willem. Taco bleef tot in zijn tweeënvijftigste jaar werkzaam in de familiezaak. Pas na het overlijden van zijn vader in 1881 ging hij zich volledig aan de schilderkunst wijden. Voor die tijd had hij al wel een atelier in het Drentse dorp Vries. De uitgestrekte heidevelden in dit gebied waren een vaak terugkerend onderwerp van zijn schilderijen. Taco schilderde daar met zijn vrouw Geesje van Calcar. In 1882 vestigden het echtpaar zich in Den Haag waar zij samen met Hendrik Willem en zijn eveneens schilderende vrouw Sientje van Houten bekend kwamen te staan als "een zeldzaam klaverblad van vier".

Geesje Mesdag-van CalcarHoewel ook Hendrik Willem en Sientje een nauwe band met Groningen bleven onderhouden, gold dit in sterkere mate voor Taco en Geesje. Na het overlijden van haar man schonk Geesje zijn kunstverzameling aan het Groninger Museum. De voorwerpen werden tentoongesteld in twee Taco Mesdagzalen.