De familiegeschiedenis van de familie (Van) Mesdag kan opgesplitst worden in een Vlaamsche periode (1400-1600), een Friesche periode (1600-1800) en een Groninger periode (1800-1900) en de hedendaagse periode.  De familie zoals wij die nu kennen bestaat uit directe afstammingen van Taco Mesdag en Engeltje Monsma uit Bolsward.